Missie en visie

Onze visie

Iedereen is welkom in de opvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.  We gaan uit van de kracht van het kind: elk kind is uniek. We geven kinderen tijd en ruimte om open te bloeien en zich op eigen tempo te ontwikkelen. We willen dat kinderen zich goed voelen in de opvang en hebben aandacht voor hun noden, op elke leeftijd.

 

Onze missie

Het CIK wilt meewerken aan de opbouw van een kwalitatieve kinderopvang door opvang voor iedereen mogelijk te maken. Het CIK wilt elk kind een plaats geven in de opvang en samen met het team de opvang aanpassen aan de noden van het kind.

Het CIK stapt samen met de ouders, de opvanglocaties en het hulpverleningslandschap in een inclusief traject om inclusieve opvang mogelijk te maken. Het CIK werkt vanuit respect voor het kind en zijn omgeving.

 

 

Deel deze pagina