Veelgestelde vragen

Klik op een titel om de tekst te tonen.

Klik hier om het bestand te openen in de website van Kind en Gezin.

De ondersteuning is gratis voor ouders en opvanglocaties.

Ja, dit kan nog steeds. Enkel de opvanglocaties die erkend zijn als Centrum Inclusieve Kinderopvang kunnen de subsidie niet aanvragen.

Dit is de subsidie voor de inclusieve opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte. Deze subsidie is verkrijgbaar voor:

  • Een kinderopvangorganisator voor baby’s en peuters met vergunning.
  • Een kinderopvangorganisator voor buitenschoolse opvang met een attest van toezicht of erkenning.

Elke opvang kan een inclusieve opvang worden. Neem contact op met de inclusiecoach om een traject te starten. De inclusiecoach bekijkt samen met jou hoe je als inclusieve opvang kan starten en voorziet de juiste ondersteuning.