Verwachtingen opvanglocatie

Wat wordt er van mij, als opvanglocatie, verwacht?

Als opvang streef je ernaar om elk kind gepaste opvang te bieden. Je past de dienstverlening zo aan, dat ieder kind dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt om te groeien en om zichzelf te zijn.

De inclusiecoach helpt je hierbij. Je kan bij haar terecht voor praktische vragen en inhoudelijke zorgvragen. Ook bezorgdheden over een specifieke zorgbehoefte kan je met haar bespreken:

  • voorbereidende maatregelen wanneer een kind met diabetes in de      opvang  start
  • aanpassingen in de opvang wanneer een kind moeilijk kan lopen
  • specifieke oplossing voor een individuele zorgbehoefte 

Deel deze pagina