Kinderopvang met een inclusieve werking

De kinderopvang

Een kinderopvang met een inclusieve werking vangt kinderen met en zonder specifieke ondersteuningsbehoefte samen op, in dezelfde groep. Er worden bewust inspanningen gedaan om elk kind te kunnen opvangen. Het kan gaan om aanpassingen in de benadering van het kind, bij het gebruik van de ruimte, in de samenwerking met externen en/of in de opstelling en aankoop van materiaal.

Het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft door medische of psychosociale problemen een extra zorgnood tijdens het opgroeien. Hiervoor moet geen specifieke diagnose vastgesteld zijn.

De voordelen van een inclusieve werking

Een kinderopvang met inclusieve werking heeft een positief effect op alle betrokkenen:

  • Deze opvangvorm helpt iedereen die er komt begrip, respect en waardering op te brengen voor de diversiteit van mensen.
  • De kinderen leren van kleins af aan omgaan met onderlinge verschillen en gelijkenissen
  • Ouders worden versterkt in hun recht om zelf de opvang voor hun kind te kiezen.
  • Ouders en medewerkers weten dat de opvang die ze gekozen hebben er is voor alle kinderen. 
  • Medewerkers worden door ervaring steeds sterker in hun oplossend en creatief denken.
  • De algemene kwaliteit van de opvang verhoogt doordat de opvang zijn inclusieve werking versterkt.

In onderstaande video's vertellen verschillende medewerkers, ouders als partners van een opvang met inclusieve werking meer over hun ervaring. Bekijk onze video’s om hun verhaal te ontdekken.  

 

Wil jij je de werking van je opvang inclusiever maken? Of zoek je ondersteuning voor je inclusieve werking? Benieuwd welke voordelen een inclusieve werking biedt voor jouw opvang?
Neem dan contact met ons op.  Of schrijf je in voor één van onze activiteiten

Deel deze pagina